OCHRANA ČLOVĚKA PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Povodně a ochrana před povodněmi

Daniel Forst a Matouš Halbich

zdar

zdar

zdar

zdar

Stavy při povodních

Hasiči

1. stav - Stav bdělosti

2. stav - Stav pohotovosti

3. stav - Stav ohrožení

Povodeň x záplava

zdar

zdar

Příklady povodní

Nizozemsko

Čína 1931

Nizozemsko 1953

Minnesota 1986

Otrokovice

Morava 1997

Čechy 2002

Tabulka následků povodní v České republice

PovodeňObětiMajetkové škody v milionech Kč
19976062 600
1998101 800
200023 800
200101 000
20021675 100
200696 200
2009158 500
2010815 200
20131515 400
Celkem135189 600 000

zdar

zdar

Chování při povodních

V případě, že bydlíte v blízkosti řek a ostatních vodních toků, je dobré být na povodně připraven a vědět, co v krizových situacích dělat.

Příprava na povodeň:

Zásady během povodně:

Video: Jak se chovat při povodních?

zdar